Udarbejdelse, design og afvikling af workshop 2 timer (individuelt tilpasset format)

Udarbejdelse, design og afvikling af workshop 2 timer (individuelt tilpasset format) 

Workshop, som tilpasses til den enkelte klasse behov og sætter fokus på særligt udvalgte temaer fra en specifik forestilling. Her kan der arbejdes der i dybden med forestillingens kunstneriske udtryk, sprog og replikker, scenekunstneriske greb eller særlige temaer fra forestillingen.

Workshoppen kan som forberedelse eller efterbearbejdning af en forestilling, og kan foregå på skolen eller på teatret.

Workshoppen kan også tage udgangspunkt i læringsemner som krop & drama, præsentationsteknik, kropssprog, mundtlig formidling, trivsel og samarbejde. I det individuelt tilpassede format kan vi sørger tilpasse forløbet særligt til den enkelte klasses aktuelle behov, på baggrund af grundig sparring med læreren, og tilbyder også læreren en efterfølgende evalueringssnak med forslag til det videre arbejde med klassen.

 

Kontakt os for indhentning af et uforpligtende tilbud.