KREATIV UNDERVISNING GAVNER SKOLEELEVER

Skoleelever har stort udbytte af at få undervisning i kunst og kultur.

Det viser et nyt forskningsprojekt baseret på ni fynske kultursamarbejder, hvor skoler, kulturinstitutioner og kunstnere har arbejdet sammen om undervisning til skoleelever. Denne uge var 250 kunstnere, skolelærer og fagpersoner samlet til konference om emnet i Odense. I studiet er Cecilia de Jong fra Kulturregion Fyn.

Hun mener, at det giver god mening at lære børn at være mere kreative, fordi kreativitet øger fagligheden i de boglige fag som matematik og dansk.

https://www.tv2fyn.dk/ugens-gaester/kreativ-undervisning-gavner-skoleelever?v=1_vplggqov