Det vi tror på

 

Værdierne bag vores arbejde

 • Vi tror på at der i børn og unges møde med kunsten kan opstå værdifulde oplevelser og nye erkendelser for alle.
 • Vi tror på, at man ved at have en krog i den professionelle scenekunst kan kvalificere arbejdet med børn unge og scenekunst. Vi brænder for hele tiden af finde på nye koncepter og projekter.
 • Vi tror på at scenekunsten kan noget særligt, i kraft af sanselige, symbolske og nærværende fortællinger, der kan give oplevelser for livet.
 • Vi tror på, at kvalificeret undervisning og formidling i bearbejdningen af, eller forberedelsen til, en teaterforestilling, kan gøre en essentiel forskel for børn og unges læring, erfaringsdannelse og oplevelse.
 • Vi drømmer om og arbejder for at scenekunst og scenekunstens metoder bliver en del af alle børns hverdag. Ikke fordi de alle skal være kunstnere, men fordi vi tror på, at sanselige oplevelser og fortællinger er med til at udvide og udfordre vores syn på os selv, på andre og på verden omkring os.

Værdierne bag vores samarbejde med andre 

 • Vi tror på, at alle fortjener at blive mødt i øjenhøjde med respekt og åbenhed. Uanset køn, alder, erfaring eller forkundskaber.
 • Vi tror på, at et godt samarbejde kræver åbenhed, klarhed og viljen til at hjælpe hinanden.
 • Vi tror på, at processer kan ændre sig undervejs, og at man må være klar til at ændre sig med dem.
 • Vi tror på, at der opstår innovation, kreativitet og nytænkning, når forskellige fagligheder mødes om fælles projekter.
 • Vi ønsker at AKTØR kan være med til at fremme vidensdeling, synergi og nye partnerskaber i mellemrummet mellem professionel scenekunst, kultur og uddannelse.

Filosofien bag det vi gør

 • Systemisk, dialogisk og relationelt samarbejde er udgangspunkt for alt hvad vi laver.