Design og udarbejdelse af Inspirationsmateriale – Grundpakke

Design og udarbejdelse af Inspirationsmateriale

Forestillingsmateriale (uden layout) som tilpasset det specifikke forestillingsunivers. Til digitalt brug eller til tryk. Materialet kan f.eks. indeholde tekstmateriale fra forestillingen, fagspecifikke øvelser, som læreren kan bruge i sin undervisning, små videoer, interviews, historisk baggrundsviden, teaterspecifikke øvelser mm. Materialet udvikles altid i samarbejde med det enkelte teater og en fagrelevant lærer.