Jeppe Lajer

Jeppe Lajer

 

Master i Organisationspsykologi, skuespiller fra Statens Teaterskole og certificeret facilitator fra International Association of Facilitators. Jeg befinder jeg mig bedst når jeg arbejder i krydsfeltet mellem scenekunst og procesledelse.

Jeg har bevæget mig fra børne- og ungdomsteater (Tivolis børneteater, Anemoneteatret), forum og procesteater (Dacapo, Prisme og RM ressources), event og rollespil (Viceversa, Midgaard event) til facilitering og procesledelse (Maersk, Kbh kommune, Kulturstyrelsen, Center for fremtidsforskning mfl).

Speciale og interessefelt:

FACILITERING AF FORUMTEATER

Jeg arbejder med forumteater med unge, børn og voksne, som procesleder såvel som processkuespiller. Jeg er for tiden optaget af at udvikle et mere mentaliserings-orienteret forumteater, med et særligt fokus på tryghed og tilknytningsrelationer i den store gruppe.

FACILITERING AF KONFERENCER

Jeg har en lang erfaring med “large group facilitering”: Fra open space til konventionel konference og en række procesværktøjer derimellem. Oplevelser og relationer er nøgleord for mig: Jeg arbejder med “oplevelseskonferencer” som en metode der udforsker æstetisk læring på konferencer og jeg forfølger procesdesigns der understøtter opbygningen af nære relationer som nøgle til læring og netværksudvikling.

UNDERVISNING I SKUESPIL, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI

Foredrag og kurser om fx kropssprog, præsentationsteknik, skuespilteknik, improvisation eller scenekunstens og rollespillets psykologi.

DELTAGELSESFORMER I SCENEKUNSTEN

Jeg er optaget af de forskellige deltagerpositioner vi kan indtage fra modtager over interaktiv til samskabende eller publikum-som-kunstner. Jeg er optaget af agency og aktør-begrebet og hvordan vi med affekt-spejling og humor tilsat tillid kan styrke deltagernes agency eller udtryksfrihed.