Sine Sværdborg

12698185_1533029593663385_4481483152752691616_o

Jeg er uddannet lærer og har derudover en M.A. Teaterpædagogik fra Universität der Künste i Berlin. De sidste 5 år har jeg ledet det teaterpædagogiske laboratorium Zerum og arbejdet med scenekunstnerisk formidling til børn og unge, æstetiske læreprocesser og IRL-metoden.

Jeg har erfaring med at undervise, udvikle workshops og at lede større undervisnings-projekter i samarbejde med etablerede kulturinstitutioner. Det gælder bl.a. samarbejdet med KØS – museet for kunst i det offentlige rum, Østsjællands Museum og Teater ZeBU.

 

Speciale og interessefelt:

  • Workshopforløb som præsenteres og afvikles i skolen med udgangspunkt i den professionelle scenekunst.
  • Udvikling af undervisningsmaterialer og inspirationsmaterialer til skoler og teatre
  • Udvikling af IRL-forestillinger og IRL-forløb med børn og unge
  • Undervise lærere og studerende samt kommende kulturformidlere i proces, drama og teaterpædagogik.
  • At udvikle teaterpædagogiske projekter, der passer ind i den moderne folkeskole, med fokus på videns- og læringsmål og undervisningsplaner.