Anne Nymark

Anne 1

Jeg er uddannet cand. mag. i Teatervidenskab og Performance Studier med en bachelor i Dramaturgi og sidefag i Fransk. Både gennem studiet, i min egen teatergruppe, Teater Os, og i erhvervssammenhæng har min røde tråd været at skabe og formidle scenekunst og kultur for og med børn og unge – særligt med fokus på de interaktive dramaturgier mellem scene og sal, mennesker og rum.

Jeg har stor erfaring med at følge og dokumentere både børne og voksenteaterproduktioner, særligt devisingprocesser, fra idé til udførelse. Det sidste års tid har jeg været tilknyttet som dramaturg og projektudvikler i det teaterpædagogiske laboratorium ZeRUM og herigennem arbejdet med kreativ formidling af scenekunst til børn og unge i forskellige formater; performanceinstallationer med skoleklasser, undervisningsmaterialer, dramapædagogiske før- og efterworkshops til teaterforestillinger etc.

Med koblingen af at være dramaturg og dramapædagog i børne- og ungdomsteaterlandskabet befinder jeg mig godt i grænsefelterne mellem scene og sal, teater og skole samt kunst og læring. Jeg drages her af de oplevelser og det erkendelsespotentiale, der kan opstå i disse mellemrum i det interaktive møde mellem mennesker.

 

Speciale og interessefelt
–        Dramaturgisk sparringspartner i form af researcharbejde og et øje udefra under forløbet på kultur-, teater- og dramapædagogiske projekter både ift. form og indhold.

–        Design af interaktive og sanselige scenografisk udformerede oplevelses- og læringsrum.

–        Udvikling og afvikling af målgruppe/publikumsorienteret og -inddragende arbejdsmetoder/strategier i devisingprocesser.

–        Konceptudvikling og afvikling af kreative forløb/æstetiske læreprocesser, der skaber bro mellem teater og læring.

–        Kreativ og æstetisk tænkning og udvikling af konceptuelle hybridformer inden for interaktivitetsbegrebets rammer.

–        Mit speciale omhandlede en praksisorienteret udvikling af et forestillingskoncept til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser.